Бойлери и Буфери SUNSYSTEM

 

Битови бойлери електрически - за производство на битова гореща вода с лесна експлоатация и компактни размери. Вертикални и хоризонтални модели .

 

Битови бойлери с една серпентина - благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).

 

Слънчеви бойлери без серпентина - подов монтаж за директно подгряване

 

Слънчеви бойлери с една серпентина - подов монтаж за директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна или отоплителна система .

 

Слънчеви бойлери с две серпентини - подов монтаж за директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна или отоплителна система .

 

Бойлери за термопомпени системи с една серпентина - с увеличена повърхност на серпентината , изключително подходящи за подвързване към соларна отоплитена и термопомпена система с много консуматори.

 

Бойлери за термопомпени системи с две серпентини - с увеличена повърхност на серпентината , изключително подходящи за подвързване към соларна отоплитена и термопомпена система с много консуматори.

 

Буферен съд Р - без серпентина

Буферен съд РR - с една серпентина

Буферен съд РR2 - с две серпентини