ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Спестете 20 % с климатиците DAIKIN , MITSUBISHI ELECTRIC , GENERAL  , TOSHIBA и др. предлагани от нас .

 

" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД  е одобрен доставчик и изпълнител от програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома.

 

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ .

Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант .

Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на програмата REECL .

 

Програмата има за цел енергоспестяващи мерки в българските домове и включва следните мероприятия :

 

-   Термопомпени климатични системи

-   Отоплителни уреди , печки , и котли на биомаса

-   Слънчеви колектори за топла вода

-   Ефективни газови котли

-   Фотоволтаични системи

-   Рекуперативни вентилационни системи

-   Енергоефективни прозорци

-   Изолация на стени , подове , покриви

-   Абонатни станции и сградни инсталации

-   Газификационни состеми  

 

ТЪРГОВСКИ БАНКИ ПАРТНЬОРИ НА ПРОГРАМАТА СА :

-   Обединена Българска Банка

-   Банка Пиреос

 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ могат да бъдат :

- всички физически лица и сдружения ,  собственици на етажна собственост 

 

 

РАЗМЕР НА КРЕДИТА :

-   При групови проекти кредитополучателите имат право да получат безвъзмездна помощ в размер на 30-35 % от главницата на кредита .

-   При индивидуални проекти безвъзмездната помощ е в размер на 20 % от главницата на кредита , но не може да надвишава левовата равностойност на 9000 евро .

За доставка и монтаж на термопомпени системи за отопление и охлаждане максималната сума е левовата равностойност на 2200 евро .

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

-  Молбата за кредит подкрепена с писмена оферта от нас , трябва да бъде подадена в избрана от вас банка участваща в програмата Reecl.

След успешно завършване на енергоспестяващият проект , кредитополучателят трябва да попълни формуляра за безвъзмездна помощ , който се подава в клона на финансиращата банка , заедно с протокола за извършените работи и фактура .

 

За повече информация относно необходимите документи , попълването на формулярите , моля да се свържете с нас на посочените телефони на страницата " КОНТАКТИ " или на e-mail : rodera_term@gbg.bg