За фирмата

  

" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД е специализирана в областта на климатичните и вентилационни системи , отоплителни инсталации и хладилната техника .

 

Фирмата извършва услуги по проектиране , продажба , монтаж , гаранционен и извънгаранционен сервиз , абонаментно обслужване на отоплителни вентилационни и климатични инсталации.

 

Предлагаме профисионални решения за климатизация и вентилация на обществени , жилищни и промишлени сгради .

 

Оторизиран дилър сме на продуктите с марката HERZ - арматура за отопление , автоматизирани котли , бойлери , слънчеви панели , и други .

 

 " РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД  проектира , изгражда и сервизира хладилни камери и съоръжения .Фирмата извършва ремонт и поддръжка на битови , търговски и промишлени хладилни инсталации - хладилници , фризери , хладилни витрини , ледогенератори , сушилни ...

 

 " РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД  е специализирана в областта на соларните системи .

Предлагаме цялостни решения които включват :

 

- оценка на обекта и идейно проектиране

 

- доставка и монтаж на всички елементи необходими за изграждането и пускането в експлоатация на соларните системи

 

- гаранционен и извънгаранционен сервиз

 

Соларните системи предлагани от нас са високо ефективни , работещи през цялата година , включващи в себе си      най-новите технологии в този бързо развиващ се отрасъл .

 

В отношенията си с клиентите фирмата залага на качество , коректност и дългосрочно партньорство .

 

Нашата цел е да предложим на всички наши клиенти рационални решения за отопление и температурен комфорт , основани на енергийно ефективни решения с доказан икономически ефект .