Промоции

 

         


 FUJITSU модел:                        ASYG12LMCE / AOYG12LMCE

капацитет охлаждане (kw):      0.9 / 3.4 / 3.9

капацитет отопление  (кw):      0.9 / 4.0 / 5.3

 

ЦЕНА - 1280.00 лв.  с включен стандартен монтаж 

 

DAIKIN модел:                           FTXB 50 C / RXB 50 C

капацитет охлаждане (kw):       1.6 / 5.5 / 6.2

капацитет отопление  (кw):       1.2 / 5.6 / 6.6

 

ЦЕНА - 1800.00 лв.  с включен стандартен монтаж 

 

 

DAIKIN модел:                           FTXP 35 L / RXP 35 L

капацитет охлаждане (kw):       1.3 / 3.5 / 4.0

капацитет отопление  (кw):       1.3 / 4.0 / 4.8

 

ЦЕНА - 1670.00 лв.  с включен стандартен монтаж


 

DAIKIN модел:                           FTXM 35 M / RXM 35 M

капацитет охлаждане (kw):       1.4 / 3.4 / 4.0

капацитет отопление  (кw):       1.4 / 4.0 / 5.2

 


ЦЕНА - 2190.00 лв.  с включен стандартен монтаж


 

DAIKIN модел:                           FVXM 35 F / RXM 35 M                                 

капацитет охлаждане (kw):       1.4 / 3.5 / 3.8                        

капацитет отопление  (кw):       1.4 / 4.5 / 5.0                       


           

ЦЕНА - 2500.00 лв.  с включен стандартен монтаж