Хладилна техника

 

" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД  проектира , изгражда и сервизира хладилни камери и съоръжения .

 

Предлаганите агрегати са на реномирани производители като :

DANFOSS , BRISTOL , BITZER , COPELAND , което е гаранция за високо качество и надежност .

 

Проектираме и изграждаме хладилни камери и съоръжения за :

-   съхраняване на охладени продукти

-   съхраняване на замръзени продукти

-   замръзяване на продукти

-   хладилни камери за дълбоко замръзяване

 

Доставяме и сервизираме всички елементи необходими за изграждането на хладилни камери :

 

-   компресори

-   изпарители

-   кондензатори

-   контролери

-   хладилна автоматика

-   хладилни врати и панели

-   електрически табла за управление

 

 

Фирмата извършва ремонт и поддръжка на битови , търговски и промишлени хладилни инсталации - хладилници , фризери , хладилни витрини .

 

 

ЗА ЦЕНИ . ПРОЕКТИРАНЕ , МОНТАЖ И СЕРВИЗ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА СТРАНИЦАТА               " КОНТАКТИ " 

 

Задание за изготвяне на оферта

Уважаеми клиенти,
Ние се стремим да изготвим възможно най-изгодната оферта. За да можем да удовлетворим изискванията ви, молим да попълните най-точно следните данни:
1. Възложител
Фирма:
Град/Село:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Email:
Име на Възложителя:
2. Местонахождение на обекта - град/село, адрес
3. Предназначение на обекта – камера (за съхранение, охлаждане, замразяване), хладилно съоръжение и т.н
4. Характер на обработване на продукта :
4.1. Наименование на продукта:
4.2. Състояние на продукта – неразфасован, разфасован, неопакован, опакован, вид на опаковката и т.н.
4.3 Дневен внос и износ на продукта, kg
4.4. Температура на продукта на входа, °C
4.5. Температура на продукта на изхода, °C
4.6. Време на охлаждане и замразяване, h
4.7. Начин на внасяне на продукта – колички, стелажи, релси за окачване и т.н.
5. Характеристика на камерата /съоръжението/ :
5.1. Вътрешни размери, m – височина, широчина, дължина
5.2. Конструкция на стените на камерата(cm) – тухли с изолация, изолационни панели /съответните дебелини/
5.3. Конструкция на тавана и пода – изолация, покритие, необходимост от загряване
5.4. Разположение на врати, размери (m)
5.5. Разположение на камерата – в сграда, на открито, под навес
6. Наличие на охлаждаща вода – източник, дебит, температура (°C)
7. Захранващо напрежение – трифазно, монофазно
8. Срок за изпълнение
9. Други ваши специфични изисквания