GENERAL - WATERSTAGE


Fujitsu General  WATERSTAGE предлага значително високо ниво на енергоспестяване  при режим на отопление , използвайки енергия от околната среда .

Усвоявайки свободната енергия от атмосферата термопомпата изисква само един киловат час електроенергия , за да генерира 3 до 5 кВт топлинна енергия.

 

Приложението на термопомпата отговаря на изискванията на всяко домакинство - може да се ползва за подово отопление , да бъде свързана към радиатори и вентилаторни конвектори , да загрява топла вода за домакински нужди и да затопля водата на басейн.


Предимствата на WATERSTAGE

 

-   Ниски експлоатационни разходи

-   Екологично и здравословно

-   Безшумна работа

-   Лесна поддръжка на системата

 

 

Сплит система  - Високотемпературен модел

                               - Серия Комфорт

                               - Серия Компакт -Моноблок

 

Сплит система с вграден бойлер - Високотемпературен тип

                                                               - Серия Комфорт