NIPPON

Висока ефективност , производителност и надежност в режим на охлаждане и отопление

 

DC инверторни компресори

 

Интелигентна система за размразяване

 

Изключително тихи по време на работа

 

Бързото и прецизно следене на температурата допринася за комфорт и ниски енергийни разходи